Ścieżka edukacyjna radcy prawnego

Każdy, kto chciałby zostać radcą prawnym, musi w pierwszej kolejności ukończyć studia na kierunku prawo. Trwają one 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwent otrzymuje tytuł absolwenta prawa, lecz nie ma jeszcze uprawnień do tego, aby reprezentować klientów przed sądem. Co istotne, studia można ukończyć zarówno w systemie dziennym (zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia, zwykle w godzinach porannych), jak i zaocznym (zajęcia odbywają się w weekendy). Następnie absolwent prawa musi zdać egzamin wstępny na aplikację radcowską. Trwa ona 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym, z którego należy uzyskać wynik pozytywny. Po uroczystości ślubowania i uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych można przystąpić do wykonywania obowiązków zawodowych. 

Czym zajmuje się radca prawny?

Głównym zadaniem radcy prawnego jest kompleksowa pomoc klientom z zakresu szeroko pojętego prawa. Przede wszystkim udziela on porad prawnych, analizuje obecną sytuację klienta oraz podpowiada najkorzystniejsze rozwiązania. Radca prawny w Gdańsku lub innym mieście w kraju może reprezentować swojego klienta przed organami sprawiedliwości, lecz również innego rodzaju instytucjami państwowymi. Co więcej, radca prawny często bierze udział w negocjacjach, które mają na celu złagodzenie sporu o charakterze prawnym. Radcy prawni przygotowują w imieniu swojego klienta pisma, które mogą również złożyć w odpowiednich miejscach, na mocy udzielone pełnomocnictwa. Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu, może zostać zatrudniona w przedsiębiorstwie państwowym bądź w prywatnej firmie. Najczęściej jednak radcy prawni decydują się otworzyć własną kancelarię, w której przyjmują klientów i świadczą usługi. Choć radcy prawni nie mają żadnej konkretnej specjalizacji, to większość z nich podkreśla w swojej ofercie usługowej, jakich spraw jest w stanie się podjąć. Niektórzy wyspecjalizowali się w rozwodach, inni w sprawach karnych, a jeszcze inni w prawie podatkowym.

Studia to nie wszystko

Ukończenie studiów i aplikacji to dopiero początek nauki, jaka czeka radcę prawnego przez całe życie zawodowe. Prawo zmienia się bowiem ciągle, dlatego dobry radca prawny stale musi aktualizować posiadaną wiedzę. Co więcej, każda prowadzona przez niego sprawa ma nieco inną specyfikę, dlatego musi on zaglądać na różnego rodzaju interpretacji, wyroków czy stosować wykładnię prawa. Chcąc zostać radcą prawnym, należy więc przygotować się na często odbywanie szkoleń czy regularne odwiedzanie serwisów internetowych z informacjami dla prawników.