Media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem codziennego życia wielu młodych osób na całym świecie. Są nie tylko platformą do komunikacji z przyjaciółmi i rodziną, ale także przestrzenią, w której młodzież może wyrażać swoją tożsamość, zdobywać informacje i angażować się w społeczności online. Jednak rosnąca rola mediów społecznościowych w życiu młodzieży przynosi ze sobą pytania o ich wpływ na zdrowie psychiczne. Ten artykuł przedstawia przegląd aktualnych badań na ten temat.

Partner artykułu: https://gdansk-psychoterapeuta.pl/

Związek między mediami społecznościowymi a zdrowiem psychicznym młodzieży

Według badań opublikowanych w „Journal of Youth and Adolescence”, istnieje korelacja między czasem spędzonym na mediach społecznościowych a zwiększonym ryzykiem depresji, lęku i samookaleczenia wśród młodzieży (Keles et al., 2020).

Jednakże, wyniki badań nie zawsze są jednoznaczne. Inne badania, opublikowane w „Nature Communications”, sugerują, że wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne młodzieży jest złożony i niekoniecznie tylko negatywny. Na przykład, media społecznościowe mogą dostarczać wsparcia społecznego, co jest korzystne dla zdrowia psychicznego (Orben et al., 2022).

Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne młodzieży

Ponadto, istotne jest to, jak młodzież korzysta z mediów społecznościowych. Aspekty takie jak porównywanie się z innymi, doświadczanie cyberprzemocy czy nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych mogą prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego (Nesi & Prinstein, 2015; Woods & Scott, 2016).

Z drugiej strony, korzystanie z mediów społecznościowych w celu utrzymania relacji, wyrażania siebie czy poszukiwania wsparcia może mieć korzystny wpływ na zdrowie psychiczne (Seabrook et al., 2016).

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe, istotne jest, aby rodzice, nauczyciele i opiekunowie pomogli młodzieży w zdrowym korzystaniu z mediów społecznościowych. Może to obejmować promowanie zdrowych nawyków, takich jak krytyczne myślenie o treściach online, ograniczanie czasu spędzanego na platformach czy korzystanie z nich do utrzymania pozytywnych relacji.

Jeśli zauważysz, że media społecznościowe mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne młodej osoby, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą ds. zdrowia psychicznego.

Źródła:

  1. Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 79-93.
  2. Orben, A., Tomova, L., & Blakemore, S. J. (2022). The effects of social deprivation on adolescent development and mental health. Nature Communications, 11(1), 1-9.
  3. Nesi, J., & Prinstein, M. J. (2015). Using social media for social comparison and feedback-seeking: gender and popularity moderate associations with depressive symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(8), 1427-1438.
  4. Woods, H. C., & Scott, H. (2016). #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of Adolescence, 51, 41-49.
  5. Seabrook, E. M., Kern, M. L., & Rickard, N. S. (2016). Social Networking Sites, Depression, and Anxiety: A Systematic Review. JMIR Mental Health, 3(4), e50.