Forum Medyczne - Twój lekarz 24h!
Rezonans magnetyczny głowy - proszę o interpretację - Wersja do druku

+- Forum Medyczne - Twój lekarz 24h! (http://www.medicus24.pl)
+-- Dział: Forum medyczne - Działy medycyny (http://www.medicus24.pl/forum-forum-medyczne-dzialy-medycyny)
+--- Dział: Hormony i nerwy - forum medyczne (http://www.medicus24.pl/forum-hormony-i-nerwy-forum-medyczne)
+--- Wątek: Rezonans magnetyczny głowy - proszę o interpretację (/temat-rezonans-magnetyczny-glowy-prosze-o-interpretacje)Rezonans magnetyczny głowy - proszę o interpretację - zbyszek45 - 06-04-2017

Tomografia rezonansu magnetycznego głowy technicznie wykonana w sekwencji TSE,FLAIR,DWI,SWI w obrazach T1, T2 zależnych. 
Wynik:
Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy. Sekwencja SWI (podatność magnetyczna) wykazuje obustronnie w okolicy ciemieniowehj oraz w prawej półkuli móżdżku punktowe ubytki sygnału co wskazuje na pokrwotoczne depozyty hemosyderyny. W płacie ciała modzelowatego widoczna jest hyperintensywna smuga w obrazach T2 i TIRM co w świetle danych klinicznych odpowiada zmianie pourazowej. Prawidłowe zróżnicowaniue korowo-podkorowe mózgu . Sekwencja DWI (dyfuzja) nie wykazuje świezych ognisk pozawałowych. Zbiornik kątów mostowo-móżdżkowych nieuciśniete. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony , bez cech ucisku przemieszczeń. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana


Menu